Лятев ЕООД предлага консултации, свързани с ново поректиране и строителство на обекти от различен характер и порцедури по Закона за устройство на територията.

  • Консултантски услуги в сферата на строителството
  • Проект мениджмънт
  • Инвеститорски контрол
  • Строителен надзор
  • Проектиране и одобряване
  • Енергийна ефективност
  • Консултантска дейност

В своята работа ние изполваме софтуери като: ArchiCad, AutoCad, Revit, 3ds Max, Photoshop, MS Office, SolidWork.