Конструктивните елементи са съвкупност от взаимно свързани носещи, носени и свързващи елементи, по които се осъществява дълговечност на сградата. Конструктивните елементи са: стени, колони, греди, куполи, сводове, арки, пандантиви и др.

  • Оптимизиране на материали, конструктивни методи и цена.
  • Заменяне на подпори за подобряване на работното място.
  • Ограничаване на последващи конструктивни промени.
  • Всеки елемент е тестван доста над проектното натоварване