Архитектурата е художествена, точна и великолпна игра на обеми, които се обединяват под Светлината (Льо Корбюзие).

  • Отчитане на прородно-климатичните условия на мястото
  • Намиране на оптимално, обемно-пространствени решения
  • Избор на подходящи строителни материали и конструктивни системи
  • Правилно протичане на процесите в проектирането
  • Снижаване на разходите при изпълнение на проектите