КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ СТАНДАРТНАТА И УСИЛЕНАТА СИСТЕМИ?

Всички стъклени панели в Стандартната система са свързани, докато тези в Усилената са самостоятелни. И двете системи използват закалени стъкла с дебелина от 10мм и панелите им имат носеща система със стоманени щифтове. Височините на проложение са различни. Максималната височина на Стандартната система е 2,5м, докато на Усилената – 3м. Усилената система разчита на принципа, че всички панели ще се съберат в зоната за паркиране, докато Стандартната няма нужда от такава зона. Това означава, че монтажът на Стандартната система е много лесен. И двете системи могат да се използват със или без праг.

ВИСЯЩА СТАНДАРТНА

Стандартната система е най-използваната стъклена система за кафета, ресторанти, магазини и др. Лесна е за употреба и затова използвахме този слоган да я опишем…

ВИСЯЩА УСИЛЕНА

Продължителните проучвания на стъклените системи за балкони подпомогнаха превръщането на моловете в центрове на живота, благодарение на функционалността и ефективността на новата, движеща се Висяща система