Продължителните проучвания на стъклените системи за балкони подпомогнаха превръщането на моловете в центрове на живота, благодарение на функционалността и ефективността на новата, движеща се Висяща система. Системата може да се използва, за да свързва вътрешната и външната част, без никакво стъкло между тях. А тази система, магазините предоставят Свежо, отворено пространство без препядствия за клиентите.

Усилената система позволява на клиентите да пазаруват все едно се разхождат по улицата. По този начин стария, свободен начин на пазаруване може да се смеси с модерната обстановка в моловете. 130-метровата фасада на мол „Панора“, установена под амбициозния слоган „пазаруването се среща с природата“, е направена с тази Усилена система. Идеята й е, че хората могат да са по-близо до природата, докато си почиват в кафетата и ресторантите.

Усилената система може също така да бъде използвана и за кафета и ресторанти. Закопувайки тази система могат да се използват градините им и предоставеното допълнително място. Понеже системата разчита горните профили да приберат стъклените панели, нямате нужда от профили на пода, като по този начин предоставяте безпрепядствен достъп на клиентите за вход и изход, когато стъклените панели са събрани.

Усилената система може да бъде от 2м до 2,8м висока, със или без праг. Възможни са много различни цветови профили и такива, подобаващи дърво. Усилената система предлага функционалност и модерност за архитекти, сосбтвеници на кафета и ресторанти, и магазини.